Hovedside
Bilder :

HIMAWARI - GOES - Stillehavet - Skytopper

Dette bildet gir høydene på konvektive og andre høye skyer i et fargekodet format. Det er basert på en kombinasjon av det globale atmosfæriske prediksjonssystemet, NOGAPS, og geostasjonære satellittdata. Oppdateres hver tredje time

HIMAWARI - GOES - Stillehavet - Skytopper
(Gitt med tillatelse fra Naval Research Laboratory, Monterey, USA )
Bilder :