Hovedside
Bilder :
Sørvest-Stillehavet:
HIMAWARI synlig
HIMAWARI infrarød

HIMAWARI - Sørvest-Stillehavet - infrarød

Oppdateres hver sjette time

HIMAWARI - Sørvest-Stillehavet - infrarød
(Gitt med tillatelse fra Météo-France )
Sørvest-Stillehavet:
HIMAWARI synlig
HIMAWARI infrarød
Bilder :