Hovedside

Ansvarsfraskrivelse

Allmetsat vedlikeholder dette nettstedet for å legge til rette for gratis tilgang til værinformasjon. Målet vårt er å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis vi er gjort oppmerksom på feil vil vi forsøke å rette dem opp. Allmetsat påtar seg imidlertid intet ansvar med hensyn til materialet på dette nettstedet. Dette materialet er:

Målet vårt er å minimere avbrudd forårsaket av tekniske feil. Noen data eller informasjon på nettstedet vårt kan imidlertid ha blitt opprettet eller strukturert i filer eller formater som ikke er feilfrie, og vi kan ikke garantere at tjenesten ikke vil bli avbrutt eller på annen måte berørt av slike problemer. Allmetsat vil ikke påta seg noe ansvar med hensyn til slike problemer som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller ethvert lenket, eksternt nettsted.