Hovedside

UTC-tid

Universell tid UTC

UTC (universell tid UTC) er den internasjonale tidsstandarden. UTC tilsvarer gjennomsnittlig solartid på nullmeridianen (0° lengdegrad), tidligere uttrykt i GMT. Det tilsvarer også Z-tid (Zulu-tid). Når det er 0 UTC, er det midnatt i Greenwich (England), på meridianlinjen i lengdegraden null.

UTC utregnes på Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) fra data fra ca. to hundre klokker, fordelt på nesten femti nasjonale laboratorier.

Time Service Department, U.S. Naval Observatory, (USA), gir UTC i sanntid.