Hovedside

UTC-tid

Universell tid UTC

UTC (universell tid UTC) er den internasjonale tidsstandarden. UTC tilsvarer gjennomsnittlig solartid på nullmeridianen (0° lengdegrad), tidligere uttrykt i GMT. Det tilsvarer også Z-tid (Zulu-tid). Når det er 0 UTC, er det midnatt i Greenwich (England), på meridianlinjen i lengdegraden null.

UTC utregnes på Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) fra data fra ca. to hundre klokker, fordelt på nesten femti nasjonale laboratorier.

time.gov gir UTC i sanntid.