Hovedside
Bilder :
ec:

GOES East - Atlanterhavet - synlig

Oppdateres hver time

GOES East - Atlanterhavet - synlig
(Gitt med tillatelse fra Environnement Canada )
ec:
Bilder :