Hovedside
FAQ:
Eksempler:

Tolking av værsatellittbilder

synlig

Synlige bilder viser mengden med sollys som reflekteres tilbake til verdensrommet av skyene eller jordoverflaten. Skyfrie land- og vannoverflater vil typisk være mørke mens skyer og snø ser lyse ut. Tykkere skyer har høyere refleksjonsgrad og ser lysere enn tynnere skyer. Imidlertid er det vanskelig å skille mellom høye og lave skyer i et synlig satellittbilde. For denne forskjellen er infrarøde satellittbilder nyttige. Synlige bilder kan ikke brukes når sollys ikke er tilgjengelig.

Synlig bilde

infrarød

Infrarøde bilder viser den infrarøde strålingen som sendes ut fra skyene eller jordoverflaten. De er faktisk målinger av temperatur. I et infrarødt bilde vises varmere objekter mørkere enn kaldere objekter. Skyfrie områder vil typisk være mørke, men også svært lave skyer og tåke kan se mørke ut. De fleste andre skyene er lyse. Høye skyer er lysere enn lavere skyer.

Infrarødt bilde

vanndamp

Vanndampbildene viser mengden med vanndamp i den midtre og øvre atmosfæren. Vanndampbilder er nyttig for å finne områder med fuktig og tørr luft; hvite områder på bildene representerer mer fuktighet enn mørke områder.

Bilde av vanndamp

Eksempler

FAQ:
Eksempler: