Hovedside
FAQ:
Eksempler:

Høye skyer, hav, fjell, skog

20. juni 1997 13:59 UTC

Sørvest-Frankrike på en varm dag i juni. På det infrarøde bildet ser den varme bakken (1) meget mørk ut mens havet (2), som er kaldere, er lysere. Nederst på bildet er Pyreneene (3) også lysere enn bakken fordi bakken er mindre varm. På det synlige bildet er havet (4) mørkere enn landet (5), fordi det absorberer mer solstråling. På samme måte, vises Landes-skogen (6) som mørkere enn de omkringliggende områdene. Skyer over havet (7) er hvite på det infrarøde bildet. Det betyr at de er kalde, og derfor er høye skyer. På det synlige bildet er ikke disse skyene lette å se: derfor er de tynne skyer. De er trolig fjærskyer.

Synlig bilde: Høye skyer, hav, fjell, skog
Synlig bilde
Infrarødt bilde: Høye skyer, hav, fjell, skog
Infrarødt bilde
FAQ:
Eksempler: