Hovedside
FAQ:
Eksempler:

Høye og lave skyer, bukleskyer, tåke

5. september 1998 13:45 UTC

Sør for Nordsjøen. På det synlige bildet vises en skystripe (1) langs England. Himmelen er klar andre steder over havet, bortsett fra en liten bue med skyer (2). På det infrarøde bildet er skystripen (3) langs England ikke like synlig. Det er bare litt klarere enn havet. Temperaturen på toppen av disse skyene er ikke er mye lavere enn temperaturen i sjøen. Dette betyr at de er lave skyer, sannsynligvis bukleskyer, eller til og med tåke. Den lille buen med skyer (4), derimot, er helt klart hvitere enn havet, de er således høyere skyer.

Synlig bilde: Høye og lave skyer, bukleskyer, tåke
Synlig bilde
Infrarødt bilde: Høye og lave skyer, bukleskyer, tåke
Infrarødt bilde
FAQ:
Eksempler: