Hovedside
FAQ:
Eksempler:

Kaldfronter, byger, land-havkontraster

5. juni 1998 08:15 UTC

En kaldfront (1) har nettopp passert over nordvestdelen av Frankrike. Bak er himmelen nesten klar. Skyggen fra skystripen vises på det synlige bildet. En sekundær kaldfront (2) nærmer seg Bretagne. Termisk kontrast er mer betydningsfull: det er mange bygeskyer (3) bak denne sekundære fronten. Havet (4) skilles ikke lett fra landet (5) på det infrarøde bildet: deres respektive temperaturer er nesten de samme. På det synlige bildet, derimot, er havet (4) mye mørkere enn landet (5), da det ikke reflekterer solstråling på samme måte som landet.

Synlig bilde: Kaldfronter, byger, land-havkontraster
Synlig bilde
Infrarødt bilde: Kaldfronter, byger, land-havkontraster
Infrarødt bilde
FAQ:
Eksempler: