Hovedside
FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane:

Elektro–L

Satellittdekning
Elektro–L: 76.°E

Operatør: Roshydromet

Banetyper: Geostasjonær

Instrument: MSU-GS

Antall spektrale bånd: 10

Oppløsning på punktet under satellitten: VIS/NIR: 1km, IR: 4km

Bildene er tatt med 30 minutters mellomrom.

Elektro

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet.

FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane: