Hovedside
FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane:

Meteosat Second Generation (MSG)

Satellittdekning
Meteosat-11: 0.°

Operatør: EUMETSAT

Banetyper: Geostasjonær

Instrument: SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)

Antall spektrale bånd: 12

Oppløsning på punktet under satellitten: VIS/NIR: 1~3km, IR: 3km

Bildene er tatt med 15 minutters mellomrom.

Bilder av Europa blir tatt hvert 5. minutt.

Satellittdekning
Meteosat-8: 41.5°E
MSG

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet.

FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane: