Hovedside
Geostasjonær:
Polarbane:

Meteosat

Satellittdekning
Meteosat 8: 0°

Operatør: EUMETSAT

Lanseringsdato: 03/1991 (Meteosat 5), 08/2002 (Meteosat 8 MSG-1)

Banetyper: Geostasjonær

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet.

Satellittdekning
Meteosat 5: 63°E

Meteosat 8 : MSG-1 (Meteosat Second Generation)

MSG

Bildene er tatt med 15 minutters mellomrom.


SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)
kanal Bølgelengde (µm) Oppløsning på punktet under satellitten
VIS 0.6 0.56 - 0.71 3 km
VIS 0.8 0.74 - 0.88 3 km
NIR 1.6 1.50 - 1.78 3 km
IR 3.9 3.48 - 4.36 3 km
WV 6.2 5.35 - 7.15 3 km
WV 7.3 6.85 - 7.85 3 km
IR 8.7 8.30 - 9.1 3 km
IR 9.7 9.38 - 9.94 3 km
IR 10.8 9.80 - 11.80 3 km
IR 12.0 11.00 - 13.00 3 km
IR 13.4 12.40 - 14.40 3 km
HRV 0.4 - 1.1 1 km

Meteosat 5

Meteosat

Bildene er tatt med 30 minutters mellomrom.

kanal Bølgelengde (µm) Oppløsning på punktet under satellitten
synlig 0.45 - 1.00 2.5 km
infrarød 10.5 - 12.5 5 km
vanndamp 5.7 - 7.1 5 km
Geostasjonær:
Polarbane: