Hovedside
FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane:

FY-2

Satellittdekning
FY-2: 79.°E

Operatør: China Meteorological Administration

Banetyper: Geostasjonær

Instrument: S-VISSR (Stretched Visible and Infrared Spin Scan Radiometer)

Antall spektrale bånd: 5

Oppløsning på punktet under satellitten: VIS/NIR: 1.25km, IR: 5km

Bildene er tatt med 30 minutters mellomrom.

FY-2

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet.

FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane: