Hovedside
FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane:

Metop

Metop

Operatør: EUMETSAT

Banetyper: solsynkronisert, dvs. satellitten krysser alltid et bestemt punkt på samme tid på dagen.

høyde over havet: 827 km

Omdreiningsperiode: 102 minutter, 14 baner oppnås per dag på stigende og synkende passeringer. Omdreiningsperioden er den tiden det tar satellitten å fullføre en full rotasjon av jorden.

Instrument: AVHRR/3 (Advanced Very High Resolution Radiometer / 3)

Antall spektrale bånd: 6

Oppløsning på punktet under satellitten: 1.1 km

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet.

FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane: