Hovedside
FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane:

Himawari

Satellittdekning
Himawari: 140.7°E

Operatør: Japan Meteorological Agency

Banetyper: Geostasjonær

Instrument: AHI (Advanced Himawari Imager)

Antall spektrale bånd: 16

Oppløsning på punktet under satellitten: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Bildene er tatt med 10 minutters mellomrom.

HIMAWARI

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet.

FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane: