Hovedside
FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane:

GOES

Satellittdekning
GOES-E: 75.2°W

Operatør: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Banetyper: Geostasjonær

Instrument: ABI (Advanced Baseline Imager)

Antall spektrale bånd: 16

Oppløsning på punktet under satellitten: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Bildene er tatt med 10 minutters mellomrom.

Bilder av USA blir tatt hvert 5. minutt. Det er mulig å skanne terrestriske områder med hyppigere intervaller (for eksempel ett minutt, til og med 30 sekunder) for bistand til NOAA-alarmprogrammer.

Satellittdekning
GOES-W: 137.2°W
GOES

Radiometeret skanner jordens overflate linje for linje; hver linje består av en serie med individuelle bildeelementer eller piksler. For hver piksel måler radiometeret strålingsenergi av de forskjellige spektralbåndene. Denne målingen er digitalt kodet, og overføres til bakkestasjonen for forbehandling før den formidles til brukerfellesskapet. Dataene distribueres av National Environmental Satellite and Information Service

FAQ:
Geostasjonær:
Polarbane: