Satellittbilder
Tilgang til de siste bildene fra polarbane og geostasjonære værsatellitter.
Værvarsel
10-dagers værvarsel for byer over hele verden.
METAR TAF
Værobservasjoner og værvarsel for over 4000 flyplasser (METAR- og TAF-rapporter).
Klima
Klimatiske data fra over 3000 værstasjoner.
Sykloner
Meldt og varslet sporing av lavtrykksystemer, stormer og tropiske sykloner.
Havværvarsel
vindvarsel
Tolking
Tolking av værsatellittbilder
Eksempler
Satellitter
Værsatellitter
 
Lufthavner
Interaktive kart over flyplasser.
og også
Lyn
Ofte stilte spørsmål